اطلاعات لحظه‌ای: 1400/03/31
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 7,274 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 7,226 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/03/31
کل خالص ارزش دارائی ها 1,751,826,461,918 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 7,226 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 7,226 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 7,274 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 242,449,851

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/05/06

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري معيار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي پور

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني معيار

مدیران سرمایه گذاری:

شهاب الدين اديب مهر، سعيد جعفري، سميه طالبي گرگاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار