ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، میدان آرزانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک22، طبقه اول تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران، میدان آرزانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک22، طبقه اول 88192475 وداد حسینی